پیگیری مرسولات

نحوه ارسال متونع

امروز در بازار موبایل اکثر مشتریان عزیز شهرستان‌ها از برنامه ارسال مناسب با شرایط کاری خود اعم از ارسال باربری، پست، ماهکس، تیپاکس، چاپار و... را جهت دریافت سفارشات خود استفاده می کنند، یکتاسه با بستن قرارداد و استفاده از تجهیزات دقیق محاسبه وزن مرسوله ها امکان فعالیت با همه خدمات ارسالی را فراهم نموده و تمامی مرسوله های شهرستان می توانند هنگام ثبت سفارش، برنامه ارسال مناسب خود را انتخاب نمایند.  

تیپاکس  |  ماهکس  |  چاپار  |  پست